met AMI doe je meer !

 

NAMS asset management

Asset Management Initiative Infrastructure

Asset management is een hype en momenteel een containerbegrip. Voor de nodige duidelijkheid geven wij de volgende definitie, die van van de FHWA-definitie is afgeleid:

"A systematic process of effectively maintaining, upgrading and operating assets, combining engineering principles with sound business practice and economic rationale, and providing the tools to facilitate a more organised and flexible approach to making decisions necessary to achieve the public's expectations."

De belangrijkste onderdelen hebben betrekking op "Systematic", "Economic Rationale" en "Public's Expectations".

Deze definitie is de basis voor een programma dat drie pijlers kent: Techniek, Informatie en Proces.

Aan dit programma werken de drie technische universiteiten in Delft, Twente en Eindhoven mee, als ook de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar verschillende eigenaren van infrastructurele werken en ingenieurs- en adviesbureaus.

Zie hiervoor de deelnemers.


meer info: (e) info@ami-infra.nl

 

.

 

asset management nieuws

Uw bericht op
ami-infra ?

Aanmelden


asset management index

..... en meer

 


CME - Construction Management and Engineering


 

 

 

 

 

Institute of asset management

Bouwkunde opleiding Avans plus

 

 

 

.

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

AMI - Asset Management Infrastructuur
postbus 2080, 2240 cb wassenaar
(e) info@ami-infra.nl
copyright © 2007-2021 AMI